'Vi tror på konteksten som en kulturbærende kraft, når vi i fællesskab former og forandrer fremtiden.'


Arkitektur giver værdi, når en bygning eller et uderum er løst på en måde, som sætter noget i gang, aktiverer vores sanser og ikke efterlader nogen spørgsmål. På den måde giver god arkitektur sig selv og byder sig til.

Sogenfrigade

Infill på Sorgenfrigade

Sommerhus i Hørve

Georg Jensen Flagship store, Melbourne

Transformations projekt

Lillevej Husene, bebyggelsesplan

Bolig ved Øresund

Roskilde Festival - Bygherrerådgivning

Gentofte Sognegård

Bolig i Lyngby

Boliger ved Eventyrshaven

Nyt Hospital Herlev

Topasgangen

Tjørnegårdsskolen - renovering

Søstien

Nordgården